Scholt Energy en Enervalis leveren aFRR regelvermogen met windpark Giessenwind

Scholt Energy en Enervalis zetten windpark Giessenwind vanaf medio juli 2022 in op de markt voor regelvermogen (aFRR) van landelijk netbeheerder TenneT. Het windpark is daarmee de eerste decentrale duurzame energiebron die dit specifieke vermogen via het Equigy platform levert aan TenneT.

Al in 2018 startte TenneT een pilot met zeven geselecteerde partijen, waarvan Scholt Energy in samenwerking met Enervalis er één was. In de omschakeling naar een duurzaam energiesysteem neemt de balancerende rol van fossiele centrales, gestookt met bijvoorbeeld steenkolen of aardgas, af. Het aantal decentrale, duurzame energiebronnen neemt sterk toe en kunnen dus een CO2-vrij alternatief worden om het evenwicht (balans) tussen vraag en aanbod van elektriciteit te behouden, zodat het elektriciteitsnet stabiel blijft. Vorig jaar zomer werd de pilotfase afgerond en bleek dat decentrale energiebronnen in staat zijn om regelvermogen te leveren voor balanshandhaving.

Scholt Energy en Enervalis zijn er nu als eerste in geslaagd om een decentrale energiebron, windpark Giessenwind bij Giessenburg, in te zetten op de productieomgeving van TenneT. Door dit succes wordt een bijdrage geleverd aan de energietransitie en wordt tegelijkertijd een extra verdienmodel gecreëerd voor producenten van windenergie.

Communicatietechnologie 

In de pilot werden nieuwe datacommunicatietechnologieën getest om TenneT en leveranciers van flexibele elektriciteitsopwekking in staat te stellen de benodigde informatie voor balancering  uit te wisselen. Dit werd gefaciliteerd via het op blockchain gebaseerde Crowd Balancing Platform (CBP) Equigy. Equigy maakt het ook voor  kleinere energieproducenten mogelijk om hun elektriciteit voor balancering van het energiesysteem aan te bieden en daarvoor te worden beloond.

Reduceren overproductie

Iedere vier seconden geven de windturbines aan het Enervalis Platform door wat de productie is en wat de verwachte productie zou moeten zijn op basis van de windsnelheid. Als er regelvermogen wordt geleverd aan TenneT, dan wijken die twee waarden af. Periodes van overproductie op het net – te veel invoeding van elektriciteit ten opzichte van de vraag – kunnen met deze vorm van regelvermogen worden gereduceerd. Een klein deel dus nu ook met behulp van windpark Giessenwind. Deze techniek kan overigens ook worden toegepast op zonneparken. In plaats van de windsnelheid wordt dan gekeken naar de zoninstraling.

Scholt Energy werkte als balancing service provider (BSP) samen met softwarespecialist Enervalis om het windpark te integreren op het digitale platform van TenneT, Equigy. Bert Eissen, Director Energy Transition Services bij Scholt Energy: “Wij zijn erg trots dat we als eerste decentraal regelvermogen kunnen leveren met windturbines. Hiermee dragen we bij aan het versnellen van de energietransitie en bieden we onze klanten tegelijkertijd een extra verdienmodel.”

Bron: www.Tennet.eu

Meer informatie: seppe.thewis@enervalis.com

Cookies
The website uses cookies to optimize the user experience. More information can be found in our cookie policy..